Stanowiska

Monika Bukowska

Sekretariat

61 4380330

 -

Olga Pietrzykowska

Ochrona środowiska

61 4380341

-

Monika Jazic

Gospodarka odpadami

61 4380341

 -

Monika Nowak

 Obsługa organów gminy, promocja gminy

61 4380331

 -

Magdalena Mazurczak

Referat podatków i opłat

61 4380340

-

Iwona Krawiec

Referat podatków i opłat

61 4380333

-

Anna Cichowska

Referat podatków i opłat

61 4380342

-

Dariusz Leszczyński

Gospodarka gruntami, inwestycje gminne

61 4380342

 -

Marta Szlachta

Drogi publiczne, gospodarka przestrzenna

61 4380342

-

Marta Błaszczyk

Zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych

61 4380336

 -

Dariusz Leszczyński

Urząd Stanu Cywilnego

61 4380337

-

Irena Mikołajczak

Sprawy obywatelskie, ewidencja ludności

61 4380337

-

Barbara Dymińska 

Zastępca skarbnika

61 4380332

 -

Arleta Kmieciak

Dominika Szymczak

Księgowość

61 4380332

-

Kamila Majorek

Ewidencja działalności gospodarczej, rolnictwo

61 4380335

 -

Robert Nowak

Informatyk

61 4380335

-

 Rafał Masłowski

Radca Prawny

61 4380339

-

Milena Świątek

Kierownik referatu oświaty

61 4380343

-

Anna Wilińska

Referat oświaty - Główny księgowy

61 4380344

-

Aneta Nowak

Referat oświaty - Inspektor ds. księgowości

61 4380344

-

Weronika Budzińska

Referat oświaty - pracownik biurowy

61 4380343