Organizacje pozarządowe

16 października 2020 09:31 | Organizacje pozarządowe

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z NGO na rok 2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO z dnia 5 października 2020 Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały nr XXXVI/250/2010 Rady Gminy z dnia 09.11.2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust....

czytaj więcej

03 lipca 2020 14:26 | Organizacje pozarządowe

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ART.19 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

W dniu 3 lipca 2020 roku Stowarzyszenie Koło Wędkarskie "Złota Rybka" złożyło do Urzędu Gminy w Kołaczkowie ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Lato z Rybka - zawody wędkarskie o puchar gminy".

czytaj więcej

06 marca 2020 14:47 | Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na rok 2020

Uprzejmie informuję, że wybór ofert nastąpi do dnia 31 maja 2020 roku.

czytaj więcej

09 października 2019 14:22 | Organizacje pozarządowe

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z NGO na rok 2020

Wójt Gminy Kołaczkowo zapraszamy wszyst

czytaj więcej