Ogłoszenia

26 lipca 2022 10:56 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 02.08.2022 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie

Posiedzenie Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 02.08.2022 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Rozpatrzenie pism dotyczących wyboru dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego...

czytaj więcej

05 lipca 2022 12:03 | Ogłoszenia

XLII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 11.07.2021 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XLII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 11.07.2022r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Stwierdzenie kworum. Przedstawienie porządku obrad. Wręczenie nagród Wójta Gminy Kołaczkowo prymusom szkół. Przyjęcie...

czytaj więcej

29 czerwca 2022 13:11 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 04.07.2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 04.07.2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Przedstawienie porządku obrad. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przedłużenia umowy dzierżawy gruntu rolnego. Uchwa...

czytaj więcej

29 czerwca 2022 08:26 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 04.07.2022 r. o godz. 14.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 04.07.2022 r. o godz. 14.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Rozpatrzenie prośby Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI i PIECE” dotyczącej poparcia petycji w sprawie obniżenia...

czytaj więcej

02 czerwca 2022 11:17 | Ogłoszenia

XLI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 13.06.2021 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XLI Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 13.06.2021 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie 2.Stwierdzenie kworum 3.Przedstawienie porządku obrad. 4.Przyjęcie protokołu z obrad 39 i 40 sesji. 5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy...

czytaj więcej

02 czerwca 2022 11:15 | Ogłoszenia

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 06.06.2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 06.06.2022 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1.Otwarcie. 2.Przedstawienie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu nr 34. 4.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy...

czytaj więcej

16 maja 2022 14:54 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie w się w dniu 16.05.2022 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie w się w dniu 16.05.2022 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Kołaczkowo na lata 2015-2025 oraz sołeckich strategii wsi. Wolne głosy i wnioski. & ...

czytaj więcej

11 maja 2022 09:02 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 12.05.2022 r. o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie w się w dniu 12.05.2022 r. o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Opracowanie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kołaczkowo. Wolne głosy i wnioski. &nb

czytaj więcej

11 maja 2022 08:56 | Ogłoszenia

XL sesja nadzwyczajna Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 12.05.2022 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

XL sesja nadzwyczajna Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 12.05.2022 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Stwierdzenie kworum Przedstawienie porządku obrad. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy Ukrainie. Zamknięcie sesji.

czytaj więcej

05 maja 2022 10:56 | Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów odbędzie w się w dniu 09.05.2022 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów odbędzie w się w dniu 09.05.2022 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie. Kontrola wykonania budżetu za 2021 r. Kontrola informacji o stanie mienia komunalnego. Wolne głosy i wnioski. ...

czytaj więcej